Asiakaslähtöistä tilaustutkimusta – mielikuvituksellisia takuutuloksia

© Michael Müller

© Michael Müller

Tarjoamme organisaatiollenne ainutlaatuista osaamistamme. Asiakaslähtöisen tilaustutkimuksemme ytimessä on kehittämämme robottitutkija, joka kykenee optimaalisesti räätälöimään tutkimuksen vastaamaan kulloinkin vallalla olevaa poliittista tahtotilaa. Tutkimustulosten analyysimenetelmäämme on sisäänrakennettu suodatinjärjestelmä, jonka avulla varmistetaan se, että internetin massiivisesta ja ristiriitaisesta informaatioavaruudesta ei vahingossakaan lipsahda käsiteltäväksi tutkimustuloksia, jotka ovat ristiriidassa haluamanne lopputuloksen kanssa. Täten tutkimustulosten analyysiosan kirjallisuuskatsaus on selkeän systemaattinen, yksipuolinen, haluttua lopputulosta kaikin puolin tukeva.

Asiakastyytyväisyys on meille tärkein arvo. Meidän tutkimuksemme palvelee yhteiskuntaa. Riippumatonta tutkimusta tekevät hitaat ihmistutkijat, joilla on painolastinaan liian usein myös tutkimusetiikka. Ihmisten varaan rakennetussa hankkeessa on riskinä se, että tutkimustulokset voivat olla päättäjien kannalta jopa epätoivottavia – vähintään ristiriitaisia. Monet ihmistutkijat ovat luonteeltaan lisäksi varsin omapäisiä ja arvaamattomia. He asettavat tutkimuksen korkean laadun asiakaslähtöisyyden edelle.  Nämä tilaustutkimuksenne riippuvuutta vaarantavat ihmistutkijoiden ominaisuudet eivät vaivaa robottitutkijaamme.

Edelleen RipRap (Ripeästi raporttia) -yrityksemme on hyvin tietoinen siitä, että yhteiskunnallinen mielipideilmasto voi muuttua nopeastikin. Takuutuotokseemme onkin sisällytetty seuraava bonus: Me joustamme ja muutamme sujuvasti tutkimuksen toivottua tavoitetta. Asiakkaalla on tarjouskilpailun jälkeen mahdollisuus määritellä uudestaan tutkimuksen haluttu tulos. Automatisoitu tutkimusten generaattoriohjelmamme on nopeasti hienosäädettävissä. Eli, jos kantanne tilaustutkimuksen tuloksesta muuttuu prosessin aikana, robottitutkijamme tekee yhtä ripeästi tutkimuksen, jonka lopputulos voi olla aivan päinvastainen, kuin se, mitä alunperin tavoittelitte.

Kertokaa toiveenne, me toteutamme ne pilkulleen!

Politiikka palaa tieteeseen:   http://www.hs.fi/kotimaa/a1393133362348?jako=29037c64f2b2f585bd44e51e01c07f6e&ref=email-share

0saves
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.
This entry was posted in Tarina, Tiede, Yhteiskunta. Bookmark the permalink.

2 Responses to Asiakaslähtöistä tilaustutkimusta – mielikuvituksellisia takuutuloksia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.